Tag: Karnataka Govt Holidays 2023 – (PDF Download Link)

Karnataka Govt Jobs 2023

Karnataka Govt Holidays 2023 – (PDF Download Link)

 4 January 2023

Karnataka Govt Holidays 2023 – (PDF Download Link) : ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ…